روش شارژ خود را انتخاب کنید
تلفن همراه:
شماره همراه نمونه: 09211231234
لطفا برای دریافت رسید خرید شارژ، ایمیل خود را وارد نمایید. ایمیل نمونه: ali123@pinstar.ir
مبلغ قابل پرداخت:
۰ ریال

پرداخت آنلاین با هر یک از کارت‌های عضو شتاب امکان پذیر است.

شما می‌توانید با انتخاب نوع، تعداد شارژ مورد نیاز و پرداخت به‌صورت آنلاین، کد شارژ را دریافت و با وارد نمودن کد دستوری *141*کد شارژ# در دستگاه خود، اعتبار سیم‌کارت رایتل خود را افزایش دهید.
شارژ خریداری شده به آدرس ایمیل و یا شماره تلفن همراه وارد شده ارسال خواهد شد

انتقال به درگاه پرداخت اینترنتی
روش شارژ خود را انتخاب کنید
تلفن همراه:
شماره همراه نمونه: 09361231234
لطفا برای دریافت رسید خرید شارژ، ایمیل خود را وارد نمایید. ایمیل نمونه: ali123@pinstar.ir
مبلغ قابل پرداخت:
۰ ریال

پرداخت آنلاین با هر یک از کارت‌های عضو شتاب امکان پذیر است.

شما می‌توانید با انتخاب نوع، تعداد شارژ مورد نیاز و پرداخت به‌صورت آنلاین، کد شارژ را دریافت و با وارد نمودن کد دستوری *141*کد شارژ# در دستگاه خود، اعتبار سیم‌کارت ایرانسل خود را افزایش دهید.
شارژ خریداری شده به آدرس ایمیل و یا شماره تلفن همراه وارد شده ارسال خواهد شد

انتقال به درگاه پرداخت اینترنتی
روش شارژ خود را انتخاب کنید
تلفن همراه:
شماره همراه نمونه: 09191231234
لطفا برای دریافت رسید خرید شارژ، ایمیل خود را وارد نمایید. ایمیل نمونه: ali123@pinstar.ir
مبلغ قابل پرداخت:
۰ ریال

پرداخت آنلاین با هر یک از کارت‌های عضو شتاب امکان پذیر است.

شما می‌توانید با انتخاب نوع، تعداد شارژ مورد نیاز و پرداخت به‌صورت آنلاین، کد شارژ را دریافت و با وارد نمودن کد دستوری *140*#کد شارژ# در دستگاه خود، اعتبار سیم‌کارت همراه اول خود را افزایش دهید.
شارژ خریداری شده به آدرس ایمیل و یا شماره تلفن همراه وارد شده ارسال خواهد شد

انتقال به درگاه پرداخت اینترنتی